Strateško svetovanje in analize

“ The Southern Cross I saw every night abeam. The sun every morning came up astern, every evening it went down ahead. I wished for no other compass to guide me, for these were true. „
Kapitan Joshua Slocum, prvi človek, ki je sam objadral svet

Ni dvoma, da je določitev prave smeri izhodišče uspeha. To ni vprašanje občutka ali sreče, ampak sistematičnega in analitičnega dela, podprtega z izkušnjami. Kakor ni preprosto določevanje pravih strateških smernic, ni preprosta tudi uspešna izvedba. Ključ do uspeha je nastavitev ustrezne povezave med strateških in operativnim, postavitev sistemov spremljanja in korekcije odstopanj ter povezava z ustraznimi motivacijskimi mehanizmi za zaposlene.

Pravilne odločitve izvirajo iz ustreznih podatkov in informacij. Tako morajo podlago za ustrezno odločanje o strateških smernicah in tržnih aktivnostih tvoriti analize trga, panoge in trendov.

Kakovostno izvedene strateške in tržne analize temeljijo na dostopu in izboru ustreznih virov, zmožnosti za pregled, selekcijo podatkov, sintezo uporabnih informacij, izluščenje zaključkov in njihovo prezentacijo. 

Izkušnje iz svetovanja pri 32 uspešno izvedenih projektih s področja strateškega svetovanja ter strateških in tržnih analiz zagotavljajo kakovost!