Prispevki

Prispevki in kratke študije podjetja Primum d.o.o.

Reference

Sodelovanja pri izvedbi ali vodenja svetovalnih projektov

CV

mag. Primož Kunaver, direktor Primum d.o.o.