Racionalizacija in optimizacija poslovanja

“ Organizacije imajo v povprečju 20% skritih notranih rezerv! „
Prof. Dr. John McDonalds

Izkoriščanje notranih rezerv v obliki prihranka stroškov se preslika neposredno v dobičkovni del izkaza uspeha. Pridobljene koristi skrajšanja pretočnih časov oziroma dobavnih rokov ter izboljšanja kakovosti pa se prek prihodkov tudi izrazijo v rezutatih poslovanja. Koristi racionalizacije in optimizacije poslovanja so velike, še zlasti takrat, ko so možnosti na prihodkovni strani omejene.

Vendar pa izvedba tovrstnih projektov ni preprosta. Za uspeh je potrebna ustrezna metodologija, izkušnje in pristop do zaposlenih, ki jih uspemo v sklopu svetovalne ekipe realizirati.

Izkušnje iz svetovanja pri 25 uspešno izvedenih projektih s področja racionalizacije in optimizacije poslovanja zagotavljajo kakovost!