Prenos tehnologij

“ If it can't be expressed in figures, it is not science; it is an opinion. „
Robert Heinlein, The Notebook of Lazarus Long

Razvojno raziskovalni dosežki pogosto ne najdejo prave poti do trga, raziskovalci navadno niso tudi poslovneži, pogosto je na poti preveč birokratskih ovir, preveč neznank s področja zaščite intelektualne lastnine, preveč… Zaradi tega je na področju prenosa tehnologij smislena strokovna podpora specialistov.

V Primum d.o.o. uspešno nudimo podporo na področju prenosa tehnologij – prenosa razvojno raziskovalnih dosežkov na svetovno tržišče. Dejavnost obsega strateške tržne analize na tem področju, analize na področju inovativnosti, evalvacije raziskovalno razvojnih dosežkov s poslovnega stališča, mentorstvo visoko tehnološkim start-up podjetjem, podporo na področju ustanavljanja raziskovalno razvojnih spin-off in spin-out podjetij itd.

Že vrsto let izvajamo podporo start-up podjetjem v obliki mentoriranja coachinga in svetovanja na področjih tehnološkega razvoja, zaščite intelektualne lastnine, oblikovanja poslovnega modela itd.

Na področju prenosa tehnologij je Primum d.o.o. stalni zunanji izvajalec Instituta “Jožef Stefan” in Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja