ELVAL - Generator z adaptivnim krmiljenjem za generacijo električne energije iz energije valov

Cilj projekta je razvoj generatorja  ELVAL z adaptivnim krmiljenjem za generacijo električne energije iz energije valov. Realizacija projekta bo pomenila pomemben dosežek pri razvoju inovativne ideje za pridobivanje alternativnih virov energije.

Namen projekta je razvojem povsem novega generatorja, ki bo izkoriščal še neizkoriščeno trajnostno energijo valovanja bomo prispevali k izboljšanju energetsko učinkovitosti. Prav tako bomo ustvarili preseganje obstoječe paradigme razpoložljivih virov obnovljive energije z dodatkom koriščenja povsem nove oblike koriščenja razpoložljivega vira obnovljive energije.

Skupna vrednost projekta: 499.948,12 EUR

Višina sofinanciranja: 299.968,84 EUR

Trajanje: november 2022 – oktober 2024

Konzorcijski partnerji:

  • PRIMUM d.o.o.
  • Matris d.o.o.
  • HARPOON elektronika d.o.o.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO« (JR RRI NOO).

Naložba je del ukrepov načrta za okrevanje in odpornost in jo financira Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost – NextGenerationEU.

ELVAL – Generator z adaptivnim krmiljenjem za generacijo električne energije iz energije valov